Försäljning

Auktionsdatum :
2024-04-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
8 500
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
8,50
Antal bud :
30
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,4220(94,310)
Lägsta ränta :
2,4220(94,310)
Högsta ränta :
2,4220(94,310)
% of Eq Price Lvl :
100,00