Försäljning

Auktionsdatum :
2024-04-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021922614
Förfall :
2024-07-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
26 040
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,60
Antal bud :
52
Antal acc bud :
30
Snittränta :
3,8635(98,907)
Lägsta ränta :
3,8000(98,924)
Högsta ränta :
3,8970(98,897)
% of Eq Price Lvl :
44,84