Försäljning

Auktionsdatum :
2024-03-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
7 425
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,12
Antal bud :
35
Antal acc bud :
19
Snittränta :
2,3886(94,570)
Lägsta ränta :
2,3820(94,624)
Högsta ränta :
2,3930(94,534)
% of Eq Price Lvl :
63,33