Försäljning

Auktionsdatum :
2024-03-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1066
ISINkod :
SE0021308541
Kupong % :
2,250
Förfall :
2035-05-11
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
7 500
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
33
Antal acc bud :
19
Snittränta :
2,3091(99,421)
Lägsta ränta :
2,2990(99,519)
Högsta ränta :
2,3190(99,325)
% of Eq Price Lvl :
75,00