Försäljning

Auktionsdatum :
2024-03-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
6 202
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
32
Antal acc bud :
13
Snittränta :
1,0687(125,425)
Lägsta ränta :
1,0400(125,557)
Högsta ränta :
1,0750(125,396)
% of Eq Price Lvl :
76,00