Försäljning

Auktionsdatum :
2024-03-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 907
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
7,63
Antal bud :
25
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,8660(125,163)
Lägsta ränta :
0,8640(125,183)
Högsta ränta :
0,8690(125,133)
% of Eq Price Lvl :
49,33