Försäljning

Auktionsdatum :
2024-03-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021628484
Förfall :
2025-03-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
30 250
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
4,03
Antal bud :
94
Antal acc bud :
45
Snittränta :
3,5563(96,419)
Lägsta ränta :
3,4500(96,522)
Högsta ränta :
3,6000(96,376)
% of Eq Price Lvl :
3,00