Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
12 035
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
4,01
Antal bud :
49
Antal acc bud :
16
Snittränta :
2,4048(94,372)
Lägsta ränta :
2,3990(94,420)
Högsta ränta :
2,4075(94,349)
% of Eq Price Lvl :
90,00