Uppköp

Auktionsdatum :
2024-02-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
4 628
Total budvolym :
Uppköpt institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :
Uppköpsränta :
% of Eq Price Lvl :