Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1066
ISINkod :
SE0021308541
Kupong % :
2,250
Förfall :
2035-05-11
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
13 787
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,45
Antal bud :
26
Antal acc bud :
2
Snittränta :
2,2735(99,764)
Lägsta ränta :
2,2730(99,769)
Högsta ränta :
2,2740(99,759)
% of Eq Price Lvl :
100,00