Försäljning

Auktionsdatum :
2024-01-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
17 118
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
5,71
Antal bud :
53
Antal acc bud :
8
Snittränta :
2,2194(95,899)
Lägsta ränta :
2,2140(95,945)
Högsta ränta :
2,2220(95,877)
% of Eq Price Lvl :
92,00