Försäljning

Auktionsdatum :
2024-01-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021309895
Förfall :
2024-04-17
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
31 880
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
2,55
Antal bud :
90
Antal acc bud :
46
Snittränta :
3,9546(98,956)
Lägsta ränta :
3,8700(98,979)
Högsta ränta :
3,9890(98,947)
% of Eq Price Lvl :
9,51