Försäljning

Auktionsdatum :
2023-12-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019913583
Förfall :
2024-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
26 130
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
2,09
Antal bud :
48
Antal acc bud :
31
Snittränta :
3,9505(98,958)
Lägsta ränta :
3,8700(98,979)
Högsta ränta :
3,9740(98,951)
% of Eq Price Lvl :
48,04