Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021148723
Förfall :
2024-12-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 100
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,82
Antal bud :
44
Antal acc bud :
32
Snittränta :
3,9209(95,996)
Lägsta ränta :
3,8260(96,089)
Högsta ränta :
3,9890(95,929)
% of Eq Price Lvl :
50,00