Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 875
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
7,50
Antal bud :
26
Antal acc bud :
2
Snittränta :
1,3470(125,892)
Lägsta ränta :
1,3390(125,917)
Högsta ränta :
1,3490(125,885)
% of Eq Price Lvl :
80,00