Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020355600
Förfall :
2024-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 800
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,36
Antal bud :
32
Antal acc bud :
23
Snittränta :
4,1256(97,595)
Lägsta ränta :
4,1000(97,610)
Högsta ränta :
4,1500(97,581)
% of Eq Price Lvl :
80,00