Försäljning

Auktionsdatum :
2023-10-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020996940
Förfall :
2024-01-17
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
24 290
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,62
Antal bud :
88
Antal acc bud :
64
Snittränta :
3,9167(99,041)
Lägsta ränta :
3,8200(99,064)
Högsta ränta :
3,9700(99,028)
% of Eq Price Lvl :
72,00