Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020355600
Förfall :
2024-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
4 884
Emitterat institutioner:
2 884
Teckningskvot :
0,98
Antal bud :
20
Antal acc bud :
18
Snittränta :
4,0809(97,020)
Lägsta ränta :
3,9000(97,148)
Högsta ränta :
4,1500(96,971)
% of Eq Price Lvl :
100,00