Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
775
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,10
Antal bud :
20
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,3044(121,353)
Lägsta ränta :
1,2890(121,431)
Högsta ränta :
1,3190(121,279)
% of Eq Price Lvl :
50,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 145
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,58
Antal bud :
28
Antal acc bud :
5
Snittränta :
1,1574(119,389)
Lägsta ränta :
1,1500(119,465)
Högsta ränta :
1,1650(119,312)
% of Eq Price Lvl :
20,00