Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020847325
Förfall :
2024-09-18
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
11 618
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,55
Antal bud :
73
Antal acc bud :
48
Snittränta :
4,0207(95,970)
Lägsta ränta :
3,9000(96,086)
Högsta ränta :
4,0700(95,922)
% of Eq Price Lvl :
8,40