Försäljning

Auktionsdatum :
2023-08-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
520
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
11
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,1185(112,678)
Lägsta ränta :
1,0890(112,900)
Högsta ränta :
1,1400(112,517)
% of Eq Price Lvl :
42,86