Försäljning

Auktionsdatum :
2023-08-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020678555
Förfall :
2023-11-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 560
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,51
Antal bud :
48
Antal acc bud :
32
Snittränta :
3,7618(99,150)
Lägsta ränta :
3,6700(99,171)
Högsta ränta :
3,8000(99,142)
% of Eq Price Lvl :
28,80