Försäljning

Auktionsdatum :
2023-07-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020541258
Förfall :
2023-10-18
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
15 149
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,02
Antal bud :
50
Antal acc bud :
13
Snittränta :
3,6858(98,956)
Lägsta ränta :
3,5700(98,989)
Högsta ränta :
3,6960(98,954)
% of Eq Price Lvl :
83,38