Försäljning

Auktionsdatum :
2023-12-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 649
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,65
Antal bud :
29
Antal acc bud :
8
Snittränta :
2,2932(85,345)
Lägsta ränta :
2,2900(85,365)
Högsta ränta :
2,2980(85,316)
% of Eq Price Lvl :
57,14