Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 020
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,68
Antal bud :
26
Antal acc bud :
9
Snittränta :
2,9397(89,715)
Lägsta ränta :
2,9340(89,762)
Högsta ränta :
2,9430(89,689)
% of Eq Price Lvl :
66,67