Försäljning

Auktionsdatum :
2023-08-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
8 510
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
3,40
Antal bud :
42
Antal acc bud :
9
Snittränta :
2,7915(90,865)
Lägsta ränta :
2,7870(90,903)
Högsta ränta :
2,7930(90,853)
% of Eq Price Lvl :
82,00