Försäljning

Auktionsdatum :
2023-08-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 100
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,10
Antal bud :
20
Antal acc bud :
10
Snittränta :
2,8062(81,591)
Lägsta ränta :
2,7990(81,635)
Högsta ränta :
2,8120(81,555)
% of Eq Price Lvl :
71,43