Försäljning

Auktionsdatum :
2023-06-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 804
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,80
Antal bud :
13
Antal acc bud :
5
Snittränta :
2,6985(91,204)
Lägsta ränta :
2,6890(91,245)
Högsta ränta :
2,7040(91,181)
% of Eq Price Lvl :
100,00