Försäljning

Auktionsdatum :
2023-06-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 087
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,09
Antal bud :
22
Antal acc bud :
6
Snittränta :
2,4929(93,277)
Lägsta ränta :
2,4839(93,355)
Högsta ränta :
2,4970(93,241)
% of Eq Price Lvl :
47,37