Försäljning

Auktionsdatum :
2023-06-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
546
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,18
Antal bud :
29
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,8803(103,863)
Lägsta ränta :
0,8400(104,521)
Högsta ränta :
0,8940(103,641)
% of Eq Price Lvl :
66,00