Försäljning

Auktionsdatum :
2023-06-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019913583
Förfall :
2024-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 810
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,36
Antal bud :
61
Antal acc bud :
44
Snittränta :
3,6709(97,243)
Lägsta ränta :
3,5500(97,332)
Högsta ränta :
3,7200(97,208)
% of Eq Price Lvl :
30,78