Försäljning

Auktionsdatum :
2023-06-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 670
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,67
Antal bud :
22
Antal acc bud :
7
Snittränta :
2,5059(91,958)
Lägsta ränta :
2,4990(91,988)
Högsta ränta :
2,5080(91,949)
% of Eq Price Lvl :
7,86

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-06-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 575
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,58
Antal bud :
25
Antal acc bud :
7
Snittränta :
2,3653(94,370)
Lägsta ränta :
2,3550(94,461)
Högsta ränta :
2,3730(94,302)
% of Eq Price Lvl :
83,33