Försäljning

Auktionsdatum :
2023-05-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
6 531
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
6,53
Antal bud :
26
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,4290(92,241)
Lägsta ränta :
2,4290(92,241)
Högsta ränta :
2,4290(92,241)
% of Eq Price Lvl :
100,00