Försäljning

Auktionsdatum :
2023-05-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,75
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,46
Antal bud :
35
Antal acc bud :
4
Snittränta :
2,3049(94,890)
Lägsta ränta :
2,3000(94,934)
Högsta ränta :
2,3100(94,845)
% of Eq Price Lvl :
90,48