Försäljning

Auktionsdatum :
2023-05-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020181675
Förfall :
2023-08-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 190
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,02
Antal bud :
61
Antal acc bud :
42
Snittränta :
3,4205(99,161)
Lägsta ränta :
3,3800(99,171)
Högsta ränta :
3,4490(99,155)
% of Eq Price Lvl :
6,38