Försäljning

Auktionsdatum :
2023-05-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 650
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,33
Antal bud :
34
Antal acc bud :
7
Snittränta :
2,3319(94,632)
Lägsta ränta :
2,3290(94,658)
Högsta ränta :
2,3360(94,595)
% of Eq Price Lvl :
70,00