Försäljning

Auktionsdatum :
2023-04-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 715
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,72
Antal bud :
22
Antal acc bud :
10
Snittränta :
2,3893(90,182)
Lägsta ränta :
2,3740(90,268)
Högsta ränta :
2,3980(90,133)
% of Eq Price Lvl :
30,00