Försäljning

Auktionsdatum :
2023-04-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 325
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,33
Antal bud :
16
Antal acc bud :
7
Snittränta :
2,4603(91,987)
Lägsta ränta :
2,4540(92,015)
Högsta ränta :
2,4690(91,948)
% of Eq Price Lvl :
4,35