Försäljning

Auktionsdatum :
2023-04-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
370
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,48
Antal bud :
10
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,8273(120,195)
Lägsta ränta :
0,8000(120,344)
Högsta ränta :
0,8500(120,071)
% of Eq Price Lvl :
80,00