Försäljning

Auktionsdatum :
2023-04-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020052157
Förfall :
2023-07-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
19 020
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,54
Antal bud :
78
Antal acc bud :
38
Snittränta :
3,3343(99,182)
Lägsta ränta :
3,2800(99,196)
Högsta ränta :
3,3540(99,178)
% of Eq Price Lvl :
70,89