Försäljning

Auktionsdatum :
2023-04-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 955
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,98
Antal bud :
29
Antal acc bud :
13
Snittränta :
2,9094(99,183)
Lägsta ränta :
2,9040(99,194)
Högsta ränta :
2,9140(99,174)
% of Eq Price Lvl :
22,35