Försäljning

Auktionsdatum :
2023-03-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 425
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,43
Antal bud :
12
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,7740(99,441)
Lägsta ränta :
2,7740(99,441)
Högsta ränta :
2,7740(99,441)
% of Eq Price Lvl :
100,00