Försäljning

Auktionsdatum :
2023-03-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020050482
Förfall :
2023-09-20
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
12 724
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,70
Antal bud :
51
Antal acc bud :
37
Snittränta :
3,4563(98,301)
Lägsta ränta :
3,2500(98,401)
Högsta ränta :
3,4930(98,283)
% of Eq Price Lvl :
73,49