Försäljning

Auktionsdatum :
2023-03-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019175639
Förfall :
2023-06-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 125
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,03
Antal bud :
43
Antal acc bud :
23
Snittränta :
3,1268(99,113)
Lägsta ränta :
3,1000(99,121)
Högsta ränta :
3,1600(99,104)
% of Eq Price Lvl :
33,85