Försäljning

Auktionsdatum :
2023-02-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
ISINkod :
Kupong % :
Förfall :
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 090
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,36
Antal bud :
22
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,8643(102,771)
Lägsta ränta :
0,8480(103,039)
Högsta ränta :
0,8650(102,760)
% of Eq Price Lvl :
96,00