Försäljning

Auktionsdatum :
2023-02-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,13
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,88
Antal bud :
23
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,6857(123,593)
Lägsta ränta :
0,6590(123,700)
Högsta ränta :
0,6880(123,584)
% of Eq Price Lvl :
58,67