Försäljning

Auktionsdatum :
2023-02-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019763962
Förfall :
2023-05-17
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
26 000
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,73
Antal bud :
48
Antal acc bud :
35
Snittränta :
2,9924(99,323)
Lägsta ränta :
2,9400(99,335)
Högsta ränta :
3,0400(99,312)
% of Eq Price Lvl :
96,88