Försäljning

Auktionsdatum :
2023-02-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
11 045
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
5,52
Antal bud :
43
Antal acc bud :
9
Snittränta :
2,3861(94,035)
Lägsta ränta :
2,3790(94,099)
Högsta ränta :
2,3888(94,010)
% of Eq Price Lvl :
10,00