Försäljning

Auktionsdatum :
2023-02-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019763962
Förfall :
2023-05-17
Auktions/uppköpsvolym :
17 500
Total budvolym :
30 800
Emitterat institutioner:
17 500
Teckningskvot :
1,76
Antal bud :
67
Antal acc bud :
41
Snittränta :
2,8267(99,252)
Lägsta ränta :
2,7500(99,272)
Högsta ränta :
2,8890(99,235)
% of Eq Price Lvl :
10,00