Försäljning

Auktionsdatum :
2023-01-26
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
480
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,92
Antal bud :
15
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,0700(123,063)
Lägsta ränta :
-0,0800(123,123)
Högsta ränta :
-0,0600(123,004)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-01-26
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
378
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,51
Antal bud :
14
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,0845(125,265)
Lägsta ränta :
0,0400(125,783)
Högsta ränta :
0,1080(124,992)
% of Eq Price Lvl :
24,00